Khám phá Mảng trong Java đơn giản và đầy đủ nhất

Trong lập trình, mảng (array) là một cấu trúc dữ liệu cơ bản và quan trọng trong nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả Java. Mảng trong Java cho phép lưu trữ một tập hợp các phần tử cùng kiểu dữ liệu trong một vùng nhớ liên tiếp và được truy cập thông qua chỉ mục (index).
Việc hiểu và sử dụng mảng một cách thành thạo là kiến thức cơ bản mà mọi lập trình viên Java cần nắm vững. Mảng cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu có tổ chức, thao tác truy cập linh hoạt và hiệu suất tốt. Từ việc khai báo mảng, thêm, lấy và cập nhật phần tử, cho đến việc duyệt qua các phần tử trong mảng, tất cả đều là những kỹ năng quan trọng để xây dựng các ứng dụng Java.

Mảng trong Java

Mảng (Array) là một cấu trúc dữ liệu cơ bản trong Java, cho phép lưu trữ một tập hợp các phần tử cùng kiểu dữ liệu trong một vùng nhớ liên tiếp. Mảng được khai báo với một kích thước cố định và có thể chứa các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.
Để khai báo một mảng trong Java, bạn cần chỉ định kiểu dữ liệu của phần tử và kích thước của mảng. Dưới đây là cú pháp khai báo mảng trong Java:
 1. <kiểu dữ liệu>[] <tên mảng> = new <kiểu dữ liệu>[kích thước];
Ví dụ, để khai báo một mảng các số nguyên có kích thước 5, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:
 1. int[] numbers = new int[5];
Sau khi khai báo mảng, bạn có thể truy cập và thao tác với các phần tử trong mảng bằng cách sử dụng chỉ mục (index) của phần tử. Chỉ mục đầu tiên trong mảng là 0 và chỉ mục cuối cùng là kích thước mảng trừ đi 1.
Dưới đây là một số thao tác phổ biến khi làm việc với mảng trong Java:
 • Gán giá trị cho phần tử trong mảng: mang[index] = giaTri;
 • Truy cập giá trị của phần tử trong mảng: giaTri = mang[index];
 • Lấy kích thước của mảng: int kichThuoc = mang.length;
 • Duyệt qua các phần tử trong mảng bằng vòng lặp for:
 1. for (int i = 0; i < mang.length; i++) {
 2.       // Thực hiện các thao tác với mang[i]
 3. }
Mảng trong Java cung cấp một cách tiện lợi để lưu trữ và làm việc với một tập hợp các phần tử. Tuy nhiên, kích thước của mảng là cố định sau khi được khai báo, không thể thay đổi. Nếu bạn cần một cấu trúc dữ liệu linh hoạt có khả năng thay đổi kích thước, bạn có thể xem xét sử dụng các lớp như ArrayList trong Java Collections Framework.

Mảng trong Java có ưu và nhược điểm gì?

Mảng trong Java có những ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm

 1. Truy cập nhanh: Với mảng, bạn có thể truy cập các phần tử dựa trên chỉ mục (index) của chúng. Do các phần tử trong mảng được lưu trữ liên tiếp trong bộ nhớ, việc truy cập đến một phần tử cụ thể có thể được thực hiện với độ phức tạp thời gian O(1).
 2. Kích thước cố định: Mảng có kích thước cố định sau khi được khai báo. Điều này giúp giảm sự lãng phí về không gian bộ nhớ và cho phép việc truy cập và thao tác trên mảng diễn ra hiệu quả hơn.
 3. Dễ khai báo và sử dụng: Mảng có cú pháp đơn giản để khai báo và truy cập phần tử bằng chỉ mục. Việc sử dụng mảng là phổ biến và dễ hiểu trong lập trình Java.

Nhược điểm

 1. Kích thước cố định: Một trong những nhược điểm lớn nhất của mảng là kích thước cố định sau khi khai báo. Điều này có nghĩa là bạn không thể thêm hoặc xóa các phần tử một cách linh hoạt. Để mở rộng mảng, bạn phải tạo một mảng mới với kích thước lớn hơn và sao chép các phần tử từ mảng cũ sang mảng mới.
 2. Phức tạp khi thay đổi kích thước: Việc thay đổi kích thước mảng yêu cầu phải tạo một mảng mới và sao chép các phần tử từ mảng cũ sang mảng mới. Quá trình này có thể làm tăng độ phức tạp của thao tác và yêu cầu nhiều tài nguyên bổ sung.
 3. Không linh hoạt về kiểu dữ liệu: Mảng yêu cầu các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Điều này hạn chế khả năng lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau trong cùng một mảng.
 4. Không thích hợp cho việc thêm/xóa phần tử: Mảng không được thiết kế để thêm hoặc xóa phần tử một cách hiệu quả. Việc thêm hoặc xóa phần tử từ giữa mảng đòi hỏi di chuyển các phần tử khác, điều này có thể gây ra sự lãng phí về thời gian và tài nguyên.
Trong một số trường hợp, các cấu trúc dữ liệu linh hoạt hơn như ArrayList hoặc LinkedList có thể được sử dụng thay cho mảng để khắc phục nhược điểm của mảng.

Cấu trúc của mảng

Mảng 1 chiều

Mảng 1 chiều (One-dimensional Array) là một cấu trúc dữ liệu trong Java để lưu trữ một tập hợp các phần tử cùng kiểu dữ liệu trong một dãy liên tiếp. Mảng 1 chiều được gọi là “1 chiều” vì nó chỉ có một chiều duy nhất để lưu trữ các phần tử.
Để khai báo một mảng 1 chiều trong Java, bạn cần chỉ định kiểu dữ liệu của các phần tử và kích thước của mảng. Dưới đây là cú pháp khai báo mảng 1 chiều:
 1. javaCopy code
 2. <kiểu dữ liệu>[] <tên mảng> = new <kiểu dữ liệu>[kích thước];
Ví dụ, để khai báo một mảng 1 chiều chứa các số nguyên với kích thước 5, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:
 1. javaCopy code
 2. int[] numbers = new int[5];
Sau khi khai báo mảng, bạn có thể truy cập và thao tác với các phần tử trong mảng bằng cách sử dụng chỉ mục (index) của chúng. Chỉ mục đầu tiên trong mảng là 0 và chỉ mục cuối cùng là kích thước mảng trừ đi 1.
Dưới đây là một số thao tác phổ biến khi làm việc với mảng 1 chiều trong Java:
 • Gán giá trị cho phần tử trong mảng: mang[index] = giaTri;
 • Truy cập giá trị của phần tử trong mảng: giaTri = mang[index];
 • Lấy kích thước của mảng: int kichThuoc = mang.length;
 • Duyệt qua các phần tử trong mảng bằng vòng lặp for:
 1. javaCopy code
 2. for (int i = 0; i < mang.length; i++) {
 3.       // Thực hiện các thao tác với mang[i]
 4. }
Mảng 1 chiều trong Java cung cấp một cách tiện lợi để lưu trữ và làm việc với một tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu trong một dãy liên tiếp. Việc hiểu cấu trúc và các thao tác trên mảng sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả với mảng trong Java.

Mảng đa chiều

Mảng đa chiều (Multidimensional Array) trong Java là một cấu trúc dữ liệu để lưu trữ và quản lý các phần tử theo nhiều chiều. Mảng đa chiều là một mảng chứa các mảng khác, tạo thành các chiều hoặc hướng khác nhau.
Trong Java, bạn có thể khai báo và sử dụng các mảng đa chiều 2 chiều, 3 chiều hoặc nhiều hơn. Dưới đây là cách khai báo mảng đa chiều và ví dụ về mảng đa chiều 2 chiều:
 1. Khai báo mảng đa chiều:
 1. <kiểu dữ liệu>[][] <tên mảng> = new <kiểu dữ liệu>[số phần tử trong chiều 1][số phần tử trong chiều 2];
Ví dụ về mảng đa chiều 2 chiều:
 1. int[][] matrix = new int[3][4];
Trong ví dụ trên, mảng matrix là một mảng đa chiều 2 chiều với 3 hàng và 4 cột. Mỗi phần tử trong mảng matrix là một số nguyên. Để truy cập vào các phần tử của mảng đa chiều, bạn sử dụng chỉ mục của từng chiều như sau:
 1. matrix[rowIndex][columnIndex]
Trong đó rowIndex là chỉ mục của hàng và columnIndex là chỉ mục của cột.
Dưới đây là một số thao tác phổ biến khi làm việc với mảng đa chiều trong Java:
 • Gán giá trị cho phần tử trong mảng: matrix[rowIndex][columnIndex] = giaTri;
 • Truy cập giá trị của phần tử trong mảng: giaTri = matrix[rowIndex][columnIndex];
 • Lấy kích thước của từng chiều trong mảng đa chiều: int kichThuocHang = matrix.length; (số hàng) và int kichThuocCot = matrix[0].length; (số cột)
Ngoài mảng đa chiều 2 chiều, bạn cũng có thể tạo mảng đa chiều 3 chiều hoặc nhiều hơn bằng cách khai báo và sử dụng thêm các chỉ mục (index) tương ứng với số chiều cần thiết.
Mảng đa chiều trong Java cung cấp khả năng lưu trữ và quản lý các phần tử theo nhiều chiều, rất hữu ích trong nhiều tình huống lập trình.

Lời kết

Tóm lại, mảng là một phần quan trọng trong lập trình Java và cung cấp cách đơn giản để lưu trữ và truy cập các phần tử. Hiểu và sử dụng mảng một cách hiệu quả sẽ giúp bạn xây dựng các chương trình mạnh mẽ và linh hoạt.
Đọc thêm  JavaScript là gì? Tổng hợp kiến thức về JavaScript từ A - Z

Tags :

Chia sẻ ngay :

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

Bảng Giá Thiết Kế Website Thương Hiệu Cho Doanh Nghiệp
Dịch vụ thiết kế website thương hiệu cho doanh nghiệp tại WEBBOX là một hành trình mang tính chiến lược,...
Set trong Java
Set trong Java là gì? Tất tần tật kiến thức về Set trong Java
Trong lĩnh vực lập trình chắc hẳn các bạn đã từng nghe về Set trong Java, Set là một cấu trúc dữ liệu...
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x

Tư vấn giải pháp website tốt nhất cho doanh nghiệp

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.