Sau khi khách hàng đồng ý với giải pháp và báo giá, công ty sẽ bắt đầu thiết kế giao diện website theo phong cách được thảo luận trước đó. Quá trình này sẽ liên tục có sự điều chỉnh và phản hồi từ khách hàng để đảm bảo rằng giao diện được thiết kế đúng yêu cầu.