Sau khi hoàn thiện, công ty sẽ triển khai website và bàn giao cho khách hàng. Đồng thời, công ty sẽ hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và quản lý website.