Dựa trên yêu cầu của khách hàng, công ty sẽ đề xuất các giải pháp thiết kế website phù hợp, kèm theo báo giá và thời gian hoàn thành.