Sau khi giao diện được thiết kế hoàn tất, công ty sẽ tiến hành phát triển website bằng cách sử dụng các công nghệ và ngôn ngữ lập trình phù hợp. Đồng thời, công ty sẽ kiểm tra và đảm bảo tính năng của website đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.